Antemurale

 

T. III

 

 

Rzym 1956, repr. fot. 1969

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
Casimir Papée, „L'Ambassade de Pologne près le Saint Siège au cours des siècles”;
Stanislas Kosciałkowski, “Marian Zdziechowski: le savant, le penseur, l'homme”;
Luigi Tautu, „Margherita di Ungheria Imperatrice di Bisanzio”;
Czesław Jesman, „The Mistery of Prester John”;
Augustin Steffen, „Ślady greckie w regeście «Dagomę Iudex»”;
Emeric Czapski, „Documents polonais dans les Archives des Gonzagues à Mantoue”;
Orest Kupranec O.S.B.M., “Musée et Archives des RR.PP. Basiliens à Mundare, Alberta, Canada”;
Walerian Meysztowicz, “Les Archives de l’Ambassade Impériale à Varsovie à l’époque des partages. (1772–1795; –1807)”;
Stanisław Piekut, „Cerimonie svoltesi a Roma il 29 Marzo 1877 in onore di Adamo Mickiewicz”;
Arnolds Spekke, „Senie Dzintara Celi... etc. (Recensio)”;
“De parte quam Societas Polonica Historica in Exteris in X Congressu Internationali Scientiarum Historicarum Romae diebus 2-11 Sept. 1955 habuit”;
V. Meysztowicz, “De Historiographorum Sovieticorum parte habita in X Congressu Scientiarum Historicarum”;
Sessio relator: Emericus Czapski, Ladislaus Folkierski, Casimirus Papée, Ioannes Manthey, Petrus Naruszewicz, Martinus Wojciechowski, Carolina Lanckorońska, Ioseph Trypućko

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Casimir Papée, Stanisław Kosciałkowski, Luigi Tautu, Czesław Jesman, Augustin Steffen, Emeric Czapski, Orest Kupranec, Walerian Meysztowicz, Stanisław Piekut, Arnolds Spekke

Język: ang., fr., wł., pol., łac.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego