Antemurale

 

T. XI

 

Rzym-Londyn 1967

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae, Societas Polonica Scientiarum et Litterarum in Exteris Londinii

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
“Aliqua documenta gentis Szembek (ex collectione Casimiri Mycielski Ioannesburgii – Africa)”, ed. V. Meysztowicz;
„Epistola Pauli IV P.M. ad Bonam Reginam Poloniae”, ed. V. Meysztowicz;
„Quelques documents des Wyhowski”, ed. W. Wyhowska de Andreis (avec 1 planche);
“Tentatives d’introduire la langue russe dans les églises latines de la Pologne orientale (1865-1903)”, ed. Z. Olszamowska-Skowrońska;
Karolina Lanckorońska, “Un portrait de Sigismond III, roi de Pologne, par Rubens (avec 3 planches);
Luís Ferrand de Almeida, “Le Portugal et la bataille de Vienne (1863)”;
Stanisław Bóbr-Tylingo, “Lord Clarendon’s Mission to Germany in 1863”;
Władysław Wielhorski, “The Nationality of Mickiewicz in the Light of Modern Sociological and Ethnological Studies”;
Zygmunt Markiewicz, “Balzac et la Pologne. Mythes et réalité”

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Walerian Meysztowicz, Wanda Wyhowska de Andreis, Zofia Olszamowska-Skowrońska, Karolina Lanckorońska, Luís Ferrand de Almeida, Stanisław Bóbr-Tylingo, Władysław Wielhorski, Zygmunt Markiewicz

Język: łac., ang., fr., pol.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego