Antemurale

 

T. XXII

 

Rzym 1978

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
Stanisław Kirkor, Les lettres d’un Polonais sur son séjour à Sainte-Hélène auprès de Napoléon;
Bolesław Jakimowicz M.I.C., The Marians in Portugal;
Leon Koczy, Thomas Campbell, poet of freedom–friend of Poland,
Catriona Anderson-Betley, Some Polish influences on Joseph Conrad;
Wiktor Sukiennicki, Ober Ost Land: Ludendorff’s “another kingdom” (1915-1918);
Albert Juszczak, A glance at the poetry of Tadeusz Sułkowski;
Jan Wepsięć, Problems of translation–with special reference to the English and Polish languages

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Stanisław Kirkor, Bolesław Jakimowicz, Leon Koczy, Catriona Anderson-Betley, Wiktor Sukiennicki, Albert Juszczak, Jan Wepsięć

Język: ang., łac., fr., pol.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego