Antemurale

 

T. IX

 

Rzym 1965

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
„Sigismundi I regis Poloniae documentum in Australia inventum”, ed. Walerian Meysztowicz;
„De litteris quas card. Fabritius Spada Secretarius Status ad Andream Santacroce nuntium ap. in Poloniam scribebat”, ed. Walerian Meysztowicz;
“De documentis Polonicis archivi marchionum Santacroce in Archivo Secreto Vaticano”, ed. W. Wyhowska de Andreis;
“Pie IX et l’Eglise Catholique en Pologne. La suppression des diocèses catholiques par le gouvernement russe après l’insurrection de 1863-1864. 1866-1869.”, ed. Z. Olszamowska Skowrońska;
Henryk Paszkiewicz, „Mare Russiae”;
Witold Kamieniecki, „Chorążowie w parlamentaryzmie litewskim przed unią lubelską”;
Leon Koczy, „Archiwum w Kopenhadze, jako podstawa do polskich badań nad dziejami Bałtyku w XVI XVII w.”

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Walerian Meysztowicz, Wanda Wyhowska de Andreis, Zofia Olszamowska-Skowrońska, Henryk Paszkiewicz, Witold Kamieniecki, Leon Koczy

Język: łac., fr., pol., ang.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego