Antemurale

 

T. XIV

 

Rzym-Londyn 1970

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae, Societas Polonica Scientiarum et Litterarum in Exteris Londinii

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
Relationes orationum, quae ab oratoribus principum christianorum in comitiis electionis Varsaviae a. 1575 prolatae sunt, ed. V. Meysztowicz;
Stefan Wyhowski, Mémoires d’un combattant de 1863;
H. Paszkiewicz, Are the Russians Slavs?;
L. Koczy, The Vinland Map;
Sz. K. Zimmer, Cracow’s First Printing Press;
J. Steen Jensen, Jan Tęczyński’s Baltic Voyage (1563);
St. Seliga, Muscovy at the End of 17th Century as Seen by a Contemporary Czech Jesuit;
B. K. Király, The November Insurrection and the Hungarians;
T. Skowroński, Pages Brésiliennes;
T. Terlecki, The Greatness and Ill Fortune of Stanisław Wyspiański

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Walerian Meysztowicz, Stefan Wyhowski, H. Paszkiewicz, Leon Koczy, Sz. K. Zimmer, J. Steen Jensen, St. Seliga, B. K. Király, T. Skowroński, T. Terlecki

Język: fr., łac., ang., pol.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego