Antemurale

 

T. I

 

Rzym 1954

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
Mons. Walerian Meysztowicz, „De Instituto Historico Polonico Romae”;
Władysław Kujawski, „Index bibliographicus operum historicarum membrorum Instituti Historici Polonici Romae usque ad a. 1954”;
Karolina Lanckorońska, “Le vestigia del culto Cirillo-Metodiano in Polonia”;
Arnolds Spekke, „La così detta preistoria baltica”;
Bolesław Szcześniak, “Benoît, le Polonais, dit le Vratislavien, et son rôle dans l'union de la Ruthenie de Halicz avec Rome en 1246”;
Mons. Aloisio Tautu, “Basarab il Grande, fondatore del primo stato romeno indipendente (1310-1352)”;
Władysław Kujawski, “Qualche appunto sulla preistoria polacca”;
Rev. Jonas Biciunas, „Commémoration de la fête célébrée à Wilno en 1604, à l'occasion de la canonisation de St. Casimir”;
Rev. Józef Tadeusz Milik, “Trois ans de travail aux manuscrits du Désert de Juda (Jérusalem, de 1952 à 1954)”;
Józef Jasnowski, “Otton Laskowski”;
Stanisław Piekut, “Enrico Damiani”
Walerian Meysztowicz: Kazimierz Papée, „Pius XII a Polska”;
Władysław Kujawski: Stanisław Piekut, „ Corso di lingua polacca”
Władysław Kujawski: Il 700, “Anniversario della canonizzazione di S. Stanislao”;
Władysław Kujawski: “Mostra Mariana polacca a Roma”

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Walerian Meysztowicz, Władysław Kujawski, Karolina Lanckorońska, Arnolds Spekke, Bolesław Szcześniak, Aloisio Tautu, Jonas Biciunas, Józef Tadeusz Milik, Józef Jasnowski, Stanisław Piekut, Kazimierz Papée

Język: fr., wł., łac.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego