Antemurale

 

T. IV

 

 

Rzym 1958

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
Leon Koczy, „L’Impero e la Polonia (963-1002)”;
Valerian Meysztowicz, „La vocation monastique d'Otton III”;
Iosephus Warszawski, „Ignotum scriptum autographum S. Stanislai Kostka”;
Stanisław Bóbr-Tylingo, “La France et les rapports Polono-Russes 1860-1862”;
“Ex periodicis historicis Polonorum quae in exteris prodeunt”, Valerian Meysztowicz;
I. Trypućko, “De fontibus linguae Adami Mickiewicz”;
S. Tyszka, „Petra Deserti”;
F. Zaorski, „De regum Poloniae potestate circa episcoporum designationem”;
V. Meysztowicz, „De modo quo acta polonica… in lucem edenda sunt”;
W. Kujawski, „De clade Lignicensi a. 1241”;
V. Meysztowicz, „De vocatione monastica Ottonis III Imp.”;
I. Manthey, „De monumento funerali Card. Stanislai Hosii”;
S. Jezierski, „De partibus cleri… in conflictu Archiep. Dunin cum Gubernio Borussiae”;
F. Zaorski, „De usu potestatis coactivae ab episcopis Poloniae facto”;
E. Czapski, „De quibusdam Polonicis Archivi Status Florentiae”;
C. Papée, „De recentissimis operibus res gestas novissimas Poloniae illustrantibus”;
C. Lanckorońska, „De limitibus dioecesium romano-slavicarum”;
I. Mish, „De Michaele Boim, S. I. Polono, Imperatoris Sinarum ad S. Sedem Legato”;
G. Petrowicz, „ De Ecclesia Armena in Polonia”;
W. Kujawski, „De primordiis Ordinis Cruciferorum Teutonicorum”;
O. Halecki, „De quaestionibus disputatis in historia Unionis Brestensis”

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Leon Koczy, Walerian Meysztowicz, Józef Warszawski, Stanisław Bóbr-Tylingo, Józef Trypućko, Stanisław Tyszka, Franciscus Zaorski, Władysław Kujawski, Ioannes Manthey, Stanisław Jezierski, Emericus Czapski, Casimirus Papée, Karolina Lanckorońska, I. Mish, Gregorius Petrowicz, Oskar Halecki

Język: wł., fr., łac.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego