Tom 15

 

pod red. Michała Kokowskiego

 

 

Kraków 2016

 

Cały tekst  PDF  PDF  (ss. 462)

 

 kl2

 

 

 

Spis treści 

 

Od Redakcji

Michał KOKOWSKI

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3

PDF  PDF

11-16

Michał KOKOWSKI

Evolutionary transformation of the journal. Part 3

PDF  PDF

17-22

Michał KOKOWSKI

Komentarz na temat kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych przedstawionych w projekcie z dnia 6 czerwca 2016 r. „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia … 2016 r. W sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym” oraz postulowane zmiany zapisów

PDF  PDF

23-43

Opracowania i komunikaty badawcze

Andrij ROVENCHAK, Olena KIKTYEVA

Physics at the University of Lviv since the 17th century until the second world war: Addenda to the bibliography

PDF  PDF

47–73

Roman SZNAJDER

On known and less known relations of Leonhard Euler with Poland

PDF  PDF

75–110

Ewa WYKA

Doświadczenia Fizyczne Nayiaśnieyszemu Panu … Okazywane Roku 1793 W Grodnie Przez Pxx Dominikanów Konwentu Tamecznego. Analiza tekstu

PDF  PDF

111–156

Danuta CIESIELSKA

Rola Funduszu im. Dra W. Kretkowskiego w kształtowaniu krakowskiego ośrodka matematycznego

PDF  PDF

157–192

Andrzej J. WÓJCIK

Geologia stosowana w badaniach Karola Bohdanowicza i jego uczniów na Syberii na przełomie XIX i XX wieku

PDF  PDF

193–215

Jan KOROŃSKI

Prace matematyczne w Roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1817–1872)

PDF  PDF

217–243

Paweł POLAK

Philosophy in science – a case of a reception of special and general theory of relativity in Kraków and Lwów before 1925

PDF  PDF

245–273

Renata BUJAKIEWICZ-KOROŃSKA, Jan KOROŃSKI

The life of Tadeusz Banachiewicz and his scientific activity

 

PDF  PDF

275–300

Alicja ZEMANEK, Piotr KÖHLER

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)

PDF  PDF

301–345

Omówienia i recenzje

Michał KOKOWSKI

A discussion of books: The Modi Memorandi: Leksykon Kultury Pamięci by Magdalena Saryusz-Wolska (Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014) and The Deutsch-Polnische Erinnerungsorte (Paderborn: Schöningh, 2012–2015) / Polsko-Niemieckie Miejsca Pamięci (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013–2015)

PDF  PDF

349–362

Michał KOKOWSKI

Omówienie książki: Władysław Marek Kolasa, Historiografia Prasy Polskiej (Do 1918 Roku). Naukometryczna Analiza Dyscypliny 1945–2009. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013; „Prace Monograficzne” nr 678, ISBN 0239-6025, 978-83-7271-843-1, ss. 525 + Bibliografia przedmiotu (CD)

PDF  PDF

363–371

Michał KOKOWSKI

Omówienie książki: Alicja Rafalska-Łasocha, Maria Skłodowska-Curie i Jej kontakty ze środowiskiem krakowskim. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015, ISBN 978-83-7676-221-0, ss. 214

PDF  PDF

373–378

Informacje i sprawozdania konferencyjne

Tomasz  PUDŁOCKI

Konferencja naukowa poświęcona pamięci prof. Andrzeja Gawrońskiego (Przemyśl, 1 kwietnia 2016 r.)

PDF  PDF

381–385

Tomasz PUDŁOCKI

Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

PDF  PDF

387–392

Dyskusje, polemiki, listy do Redakcji

Paweł E. TOMASZEWSKI

Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego

PDF  PDF

395–404

Michał KOKOWSKI

Odpowiedź na list dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego

PDF  PDF

405–408

Varia

Michael GORDIN, Jan SURMAN

Poza centrum: Nauki w Europie Środkowo-Wschodniej i jej historie. Rozmowę z profesorem Michaelem Gordinem Przeprowadził Jan Surman

PDF  PDF

411–431

Michael GORDIN, Jan SURMAN

Beyond the center: Sciences in Central and Eastern Europe and their histories. An interview with professor Michael Jordan conducted by Jan Surman

PDF  PDF

433–452

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU

Michał KOKOWSKI

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w 2015/2016 roku

PDF  PDF

455–458

Michał KOKOWSKI

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2015/2016

PDF  PDF

459–462