Tom XIII

 

pod red. Michała Kokowskiego

 

 

Kraków 2014

 

Cały tekst PDF PDF (ss. 155)

 

kl2

 

 

 

Spis treści

 

Michał Kokowski

Od Redakcji

PDF PDF

5

Opracowania badawcze (źródłowe, koncepcyjne oraz przeglądowe)

Ewa Dziurzyńska, Martina Šumová

„Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem”… – wydawnictwo źródłowe, opracowane w ramach współpracy Polskiej Akademii Umiejętności z Akademią Nauk Republiki Czeskiej

PDF PDF

9–30

Janusz Sondel

O początkach i rozwoju doktryny prawa turystycznego

PDF PDF

31-56

Paweł E. Tomaszewski

Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego

PDF PDF

57-72

Stefan Witold Alexandrowicz

Franciszek Rzechulka (1887–1973) – droga od górnictwa do geologii

PDF PDF

73-97

Jan Woleński

Filozofia nauki a historia nauki

PDF PDF

99-115

Adam Broż

Emeryk Hutten Czapski, jr (Wspomnienia sekretarza)

PDF PDF

117-128

Dyskusje, polemiki

Michał Kokowski

Komentarz do artykułu dr. Pawła E. Tomaszewskiego: „Jan Czochralski – historia człowieka niezwykłego”

PDF PDF

131-140

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU

Michał Kokowski

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w 2013/2014 roku

PDF PDF

143-145

In memoriam

Michał Kokowski

Profesor Bronisław Edward Średniawa 1917–2014

PDF PDF

149-154