Tom XII

 

pod red. Michała Kokowskiego

 

 

Kraków 2013

 

Cały tekst  PDF  PDF  (ss. 180) 

 

 kl2

 

 

 

Spis treści

 

Michał Kokowski

Wstęp

PDF  PDF

5

Artykuły

Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień

Cykl audycji radiowych o badaczach historii naturalnej z XIX i XX wieku

PDF  PDF

9–15

Jerzy M. Kreiner

Górskie obserwatoria astronomiczne w przedwojennej Polsce (historia i stan współczesny)

PDF  PDF

17-31

Alicja Rafalska–Łasocha

Kontakty Marii Skłodowskiej-Curie ze środowiskiem krakowskim

PDF  PDF

33-66

Tomasz Pudłocki

Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku – zapomniana skarbnica dziejów nie tylko nauki polskiej

PDF  PDF

67-79

Janusz Sondel

Z dziejów Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

PDF  PDF

81-116

Zbigniew J. Wójcik

Ewolucja poglądów Walerego Goetla (1889–1972) na problemy ochrony środowiska przyrodniczego

PDF  PDF

117-129

Sławomir Żurek

Mark Ilič Neustadt, wybitny palinolog i paleogeograf,badacz torfowisk i jezior Eurazji (1903–1985)

PDF  PDF

131-153

Źródła

Maria Stinia

„Program wykładów” Stanisława Smolki (1875)

PDF  PDF

157-162

Tomasz Pudłocki

Początki współpracy Fundacji Kościuszkowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle źródeł nowojorskich

PDF  PDF

163-168

Sprawozdania konferencyjne, sprawozdania KHN PAU

Arkadiusz S. Więch

Sprawozdanie z sesji naukowej Erazm Józef Jerzmanowski (1844–1909). Powstaniec–wynalazca–filantrop. Życie w służbie idei. Uroczysta sesja w 150. rocznicę powstania styczniowego, 8 lutego 2013 roku, Kraków

PDF  PDF

171-174

Michał Kokowski

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w roku 2012/2013

PDF  PDF

175-177