Tom III

 

pod red. Adama Strzałkowskiego

 

 

Kraków 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Artykuły
Julian Dybiec
Uniwersytet Jagielloński wobec stalinizmu 1945-1956

PDF  PDF

5-33

Antoni S. Kleczkowski
A. G. Werner (1749-1817). Oddziaływanie współtwórcy nowoczesnych nauk geologicznych w Polsce
 

PDF  PDF

35-87

Rita Majkowska
Archivum Helveto-Polonicum. Idea ratowania poloniców w Szwajcarii
 

PDF  PDF

89-112

Jerzy A. Janik
Martina Heideggera dziwna droga do wielkości
 

PDF  PDF

113-114

Gabriel Brzęk
Historia zoologii w Polsce do 1860 roku
 

PDF  PDF

115-158

Anna Kowalska-Lewicka
Słownik etnografów polskich
 

PDF  PDF

159-163

Tomasz Dohnalik
Przejścia wzbronione - 66 lat po ich odkryciu przez Henryka Niewodniczańskiego
 

PDF  PDF

165-171

Jerzy A. Janik
Henryk Niewodniczański - inicjator badań neutronowych w Krakowie
 

PDF  PDF

173-179

Lucjan Jarczyk
Fizyka jądrowa w Krakowie. Dziedzictwo Henryka Niewodniczańskiego
 

PDF  PDF

181-195