Tom XIV

 

pod red. Michała Kokowskiego

 

 

Kraków 2015

 

Cały tekst  PDF  PDF  (ss. 372)

 

 kl2

 

 

 

Spis treści 

 

Michał Kokowski

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 2

 

(po angielsku)

PDF  PDF

5-7

 

PDF  PDF

8-10

Opracowania badawcze

Andreas KLEINERT

Leonhardi Euleri Opera omnia: Wydanie dzieł i korespondencji Leonharda Eulera (po angielsku)

PDF  PDF

13-35

Halina LICHOCKA

Akademia Umiejętności (1872–1918) i jej czescy członkowie

PDF  PDF

37-62

Wojciech KOCUREK

Polskie początki Wydziału Nauk Matematycznych i Przyrodniczych Uniwersytetu we Fryburgu i polski wkład we fryburską rewolucję przemysłową

PDF  PDF

63-79

Tomasz PUDŁOCKI

Wincenty Lutosławski i jego zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi Ameryki w świetle korespondencji z Fundacją Kościuszkowską

PDF  PDF

81-97

Jan KOROŃSKI

Zarys dziejów matematyki w siedemdziesięcioleciu Politechniki Krakowskiej

PDF  PDF

99-115

Michał KOKOWSKI

Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i zapomniane naukoznawstwo

PDF  PDF

117-134

Michał KOKOWSKI

Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce?

PDF  PDF

135-184

Michał KOKOWSKI

Bibliografia naukometryczno‑bibliometryczno‑informetryczna (wybór)

 

PDF  PDF

185-266

Komunikaty

Piotr FLIN, Elena PANKO

Stopnie naukowe w carskiej Rosji

PDF  PDF

269-272

Dyskusje, polemiki

Paweł E. TOMASZEWSKI

Uwagi do komentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego

PDF  PDF

275-281

Michał KOKOWSKI

Uwagi do komentarza dr. Pawła E. Tomaszewskiego na temat badań życiorysu Jana Czochralskiego (replika)

PDF  PDF

283-288

Varia

Jan SURMAN

Historyzowanie nauki lub jak nowe przychodzi na świat. Rozmowa z Hansem-Jörgiem Rheinbergerem

PDF  PDF

291-306

Omówienia i recenzje

Michał KOKOWSKI

Nauki przyrodnicze w historyczno–epistemologicznym ujęciu Hansa-Jörga Rheinbergera

PDF  PDF

309-323

Listy do redakcji

Michał KOKOWSKI

Nota na temat pojmowania uogólnionej zasady korespondencji

 

(po angielsku)

PDF  PDF

327-329

 

PDF  PDF

329-331

Informacje i sprawozdania konferencyjne 

Alicja RAFALSKA‑ŁASOCHA

Obchody 100. rocznicy śmierci Karola Stanisława Olszewskiego (1846–1915)

PDF  PDF

335-344

Soňa ŠTRBÁŇOVÁ

Międzynarodowa współpraca w zakresie historii nauki w Europie Środkowej (po angielsku)

PDF  PDF

347-353

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU

Michał Kokowski

Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU w 2014/2015 roku

 

(po angielsku)

PDF  PDF

357-359

 

PDF  PDF

359-361

In memoriam

Ewa WYKA

Éva Vámos (1950–2015)

PDF  PDF

365-367