Tom VI

 

pod red. Adama Strzałkowskiego

 

 

Kraków 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Maria Stinia

Podręczniki w gimnazjach galicyjskich w latach 1860-1918

 

 

Adam Strzałkowski, Andrzej Śródka, Zbigniew Wójcik, Bronisław Średniawa, Julian Dybiec

Dyskusja

PDF  PDF

5-39

PDF  PDF

40–44

Zbigniew Wójcik

Z dziejów starań o powołanie Akademii Górniczej w Krakowie

 

 

Antonin S. Kleczkowski, Stanisław Czarniecki, Julian Dybiec, Karolina Targosz, Jerzy Kowalczuk

Dyskusja

 

PDF  PDF

45-58

 

PDF  PDF

59–65

Jerzy Wyrozumski

Karoliny Lanckorońskiej wkład do badań nad historią Polski

 

 

Julian Dybiec, Karolina Targosz, Antoni S. Kleczkowski, Jerzy Wyrozumski

Dyskusja

PDF  PDF

67-77

PDF  PDF

77–79

Andrzej Chwalba

Metodologiczne aspekty badań nad historią Polski w XIX wieku

 

 

Adam Strzałkowski, Julian Dybiec, Jerzy Michalewicz, Zdzisław Gajda, Zbigniew Wójcik, Stefan W. Alexandrowicz, Andrzej Chwalba

Dyskusja

PDF  PDF

81-84

PDF  PDF

84–93

Teresa Zaniewska

Szkolnictwo polskie w Szwajcarii w czasie II wojny światowej

 

 

Wojciech Narębski, Karolina Targosz, Zbigniew Wójcik, Rita Majkowska, Jerzy Starnawski, Teresa Zaniewska

Dyskusja

PDF  PDF

95-117

 

PDF  PDF

117–122

Alfred Toczek

Środowisko historyków lwowskich w latach 1860-1918

 

 

 

Andrzej Śródka, Jan Małecki, Henryka Kramarz, Jerzy Wyrozumski, Rita Majkowska, Julian Dybiec, Alfred Toczek

Dyskusja

 

PDF  PDF

123-158

 

PDF  PDF

158–165

 
Aleksandra Lityńska

Krakowski ośrodek ekonomiczny w latach 1918-1939

 

PDF  PDF

167-176

Marek Ďurčanský

Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU

 

 

Zbigniew Wójcik, Stefan W. Alexandrowicz, Julian Dybiec [et al.]

Dyskusja

 

PDF  PDF

177-207

 

PDF  PDF

207–211

 
Michał Heller, Janusz Mączka

Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym

 

 

Adam Strzałkowski, Jerzy Janik, Andrzej Pelczar [et al.]

Dyskusja

 

PDF  PDF

213-243

 

PDF  PDF

244–251