Tom X

 

pod red. Andrzeja Pelczara

 

 

Kraków 2010

 

 Cały tekst  PDF  PDF  (ss. 344)

 

 kl2

 

 

Spis treści

 

Andrzej Pelczar

Wstęp

PDF  PDF

5

Krzysztof Fiałkowski

Życie Ettore Majorany

PDF  PDF

7–15

Henryk Arodź

Teoria Majorany cząstek o dowolnym spinie

PDF  PDF

17-24

Kazimierz Bodek

O teorii jądra. Praca Ettore Majorany opublikowana w Zeitschrift für Physik 82, 137 (1933)

PDF  PDF

25-30

Marek Zrałek

Neutrina Majorany

PDF  PDF

31-39

Andrzej Pelczar

O Janie Brożku - Varia

PDF  PDF

41-82

Jan Staszel†, Zbigniew J. Wójcik

Związki Juliana Talko-Hryncewicza z Polską Akademią Umiejętności i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie

PDF  PDF

83-110

Adam Redzik

Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i w czasie II wojny światowej – wybrane zagadnienia

PDF  PDF

111-152

Izabela Krzeptowska-Moszkowicz

Emil Godlewski senior (1847-1930) pionier polskiej fizjologii roślin

PDF  PDF

153-170

 
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Komisję Historii Nauki PAU i Obserwatorium Astronomiczne UJ. W 215. rocznicę założenia przez Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego (9 V 2007)  

Janina Bożena Trepińska

Obserwacje i zapisy stanu pogody w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

PDF  PDF

171-190

Jan Mietelski

Tematyka prac astronomicznych w pierwszej siedzibie Obserwatorium Krakowskiego

PDF  PDF

191-204

Alicja Zemanek, Jerzy Pawłowski

Karol Linneusz (1707-1778). W trzechsetną rocznicę narodzin

PDF  PDF

205-223

Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski, Jean-Christophe de Massary

Konstanty Jelski (1837-1896) i jego działalność w zakresie nauk przyrodniczych. Dokumenty z archiwum K. Jelskiego - unikalne materiały dla historii nauk przyrodniczych Francuskiej Gujany

 

Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski, Jerzy Pawłowski, Stefan Witold Alexandrowicz, Zbigniew Wójcik, Julian Dybiec

Dyskusja

PDF  PDF

225-235

PDF  PDF

236-240

Maria Kalczyńska

Władysław Dąbrowski (1884-1970) - mistrz sztuki książki, społecznik i patriota w Paryżu

PDF  PDF

241-252

Jan Mietelski

Uwagi czytelnika Notat codziennych Tadeusza Banachiewicza

PDF  PDF

253-262

Wojciech Narębski

Szkolnictwo średnie i wojskowe 2. Korpusu Polskiego

PDF  PDF

263-317

Stefan Witold Alexandrowicz

Jan Sarnicki - profesor gimnazjum i liceum w Wadowicach

 

Wojciech Narębski, Andrzej Kobos, Stefan Witold Alexandrowicz, Andrzej Pelczar, Zbigniew Jarczak, Krzysztof Lenartowicz

Dyskusja

PDF  PDF

319-348

PDF  PDF

349-352

Jarosław Włodarczyk

Mikołaj Kopernik, camera obscura i Krakowska Szkoła Astronomiczna

PDF  PDF

353-360

Leszek Stoch

Profesor Leszek Rostwo-Suski (1930-2007) inicjator badań nad ogniwami paliwowymi w Polsce

PDF  PDF

361-374

Adam Bielański

Od Krakowa do Lagos. Adam Stanisław Skąpski (1902-1968) Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej

PDF  PDF

375-393

Jerzy Skąpski

Profesor Adam Skąpski

PDF  PDF

395-397

Andrzej J. Wójcik

Zapomniane mapy okręgów górniczo-hutniczych Królestwa Polskiego i ich autor Maksymilian Strasz

PDF  PDF

399-411

 
Lista referatów wygłoszonych na posiedzeniach Komisji Historii Nauki PAU od 18 X 2006 do 22 X 2008

PDF  PDF

413-414