Tom 16

 

Redakcja Michał Kokowski

 

 

Kraków 2017

 

Cały tekst  PDF  PDF  (ss. 472)

 

 kl2

 

 

 

Spis treści 

 

OD REDAKCJI

Michał KOKOWSKI

Evolutionary transformation of the journal. Part 4

PDF  PDF

(ENGLISH)

11–14

Michał KOKOWSKI

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 4

PDF  PDF

15–18

W CENTRUM UWAGI

Efthymios NICOLAIDIS

Pochwała Roberta Foxa

PDF  PDF

(ENGLISH)

21–27

Robert FOX

The dream that never dies: the ideals and realities

PDF  PDF

(ENGLISH)

29–47

Robert FOX

Marzenie, które nigdy nie umiera: ideały i realia kosmopolityzmu w nauce w latach 1870–1940

PDF  PDF

49–68

Robert FOX, Michał KOKOWSKI

Dyskusja z profesorem Robertem Foxem o historiografii nauki i techniki

PDF  PDF

(ENGLISH)

69–119

NAUKA W POLSCE

Krzysztof Ludwik BIRKENMAJER

Polskie badania polarne (zarys)

PDF  PDF

123–153

Paweł E. TOMASZEWSKI

Od wazeliny do krzemowej rewolucji: czyli niezwykła historia największego polskiego odkrycia, które zmieniło świat

PDF  PDF

155–200

Stefan Witold ALEXANDROWICZ

Karl Kolbenheyer (1841–1901) – nauczyciel, przyrodnik, turysta

PDF  PDF

201–238

NAUKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ

Instytuty państwowe i Czechosłowacka Akademia Nauk, 1948–1953

PDF  PDF

(ENGLISH)

241–267

Vyacheslav ARTYUKH

Elementy pozytywizmu w ukraińskiej filozofii i kulturze drugiej połowy XIX wieku

PDF  PDF

(ENGLISH)

269–301

Ewelina DRZEWIECKA

Komunistyczne jubileusze jako symfonia władzy i nauki (przypadek Bułgarii)

PDF  PDF

(ENGLISH)

303–331

NAUKA BEZ GRANIC

Stephen COOPER

Koncepcje Ludwika Flecka i ich zastosowanie do eukariotycznego cyklu komórkowego

PDF  PDF

(ENGLISH)

335–364

BIBLIOMETRIA, POLITYKA NAUKOWA, KOMUNIKACJA NAUKOWA

Steven LAPORTE

Preprint w humanistyce – fikcja czy realna możliwość?

PDF  PDF

(ENGLISH)

367–378

Michał KOKOWSKI

Uwagi na temat „Projektu z dnia 23 marca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ………… 2017 r.”

PDF  PDF

379–388

OMÓWIENIA I RECENZJE

Michał RYDLEWSKI

Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje (red. Bożena Płonka-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki). Wrocław: Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, 2015, ss. 313

PDF  PDF

391–406

Karolina TARGOSZ

Heveliana 2011–2016

PDF  PDF

407–444

KRONIKA NAUKOWA

Tomasz PUDŁOCKI

Międzynarodowa konferencja naukowa „Intellectuals and the First World War: Central European Perspective” (Kraków, Polska, 20–22 X 2016)

PDF PDF

447–454

Jerzy M. KREINER

Konferencja międzynarodowa „Historia kalendarzy na świecie i ich powstawanie” (Korea Południowa, 29 XI – 2 XII 2016)

PDF PDF

455–462

Michał KOKOWSKI

The report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2016/2017

PDF PDF

(ENGLISH)

463–466

Michał KOKOWSKI

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2016/2017

PDF PDF

467–470