Tom VIII

 

pod red. Adama Strzałkowskiego

 

 

Kraków 2007

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Janusz Mączka

Życie i poglądy filozoficzne Joachima Metallmanna (1889-1942)

 


Adam Strzałkowski, Konrad Rudnicki, Janusz Mączka, Michał Kokowski, Julian Dybiec

Dyskusja

PDF  PDF

5-27

PDF  PDF

28-31

Robert Zaborowski

Tadeusz Zieliński (1859-1944) i Wincenty Lutosławski (1863-1954). Próba porównania biografii (w sześćdziesiątą i pięćdziesiątą rocznicę ich śmierci)

 

 

Andrzej Grodzicki, Robert Zaborowski, Julian Dybiec, Tomasz Mróz, Olga Dobijanka-Witczakowa, Stanisław Zwolski

Dyskusja

PDF  PDF

33-81

PDF  PDF

82-86

Jan Mietelski

Prace nad ruchami i figurą Księżyca w Obserwatorium Krakowskim

 

 

Adam Strzałkowski, Piotr Flin, Jan Mietelski, Henryk Brancewicz, Andrzej Grodzicki, Jerzy Kreiner, Andrzej Pelczar

Dyskusja

PDF  PDF

87-128

PDF  PDF

129-132

Janusz M. Ślusarczyk

Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950

 

Barbara Morawska-Nowak, Zbigniew Wójcik, Janusz M. Ślusarczyk, Antoni Kleczkowski, Julian Dybiec

Dyskusja

 

PDF  PDF

133-160

PDF  PDF

160-163

Jerzy Pawłowski

Michał Rybiński - kustosz Muzeum Komisji Fizjograficznej AU. W stulecie zgonu

 

Adam Strzałkowski, Jerzy Pawłowski, Stefan W. Alexandrowicz, Julian Dybiec

Dyskusja

PDF  PDF

165-176

PDF  PDF

177-180

Anna Nadolska-Styczyńska

Kultury Afryki a działania naukowo-oświatowe Ligi Morskiej i KolonialnejAdam Strzałkowski, Jacek Kukuczka, Anna Nadolska-Styczyńska [et al.]

Dyskusja

PDF  PDF

181-206

PDF  PDF

206-210

Maciej Miłosz Mazur

Maurycy Pius Rudzki (1862-1916): w stulecie krakowskiej sejsmografii

 

Adam Strzałkowski, Maciej Miłosz Mazur, Andrzej Grodzicki [et al.]

Dyskusja

PDF  PDF

211-230

PDF  PDF

231-235

Marek Ďurčanský

Szkoła historyczna Golla i jej przedstawiciele (Goll, Pekař, Bidlo) na tle stosunków czesko-polskich

 

Adam Strzałkowski, Marek Ďurčanský, Maria Bobrownicka, Julian Dybiec, Karolina Targosz

Dyskusja

PDF  PDF

237-269

PDF  PDF

270-274

Ryszard Marciniak

Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów

 


Andrzej Pelczar, Ryszard Marciniak, Stefan W. Alexandrowicz [et al.]

Dyskusja

PDF  PDF

275-308

PDF  PDF

309-315