Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

PAUeczka Akademicka jest „Akademią Młodych”, adresowaną do doktorantów i adeptów nauki. Powstała w 2008 r. z inicjatywy ówczesnego wiceprezesa PAU Andrzeja Szczeklika i przez niego była prowadzona. Rozpoczęła działalność w styczniu 2009. Po śmierci Andrzeja Szczeklika (3 II 2012) prowadzenie PAUeczki przejął czł. PAU Marek Sanak. PAUeczka stanowi interdyscyplinarne forum prezentacji wyników badawczych ludzi młodych oraz dyskusji ukierunkowanej na humanizację i integrację nauk. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem.