Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc

Laureat
w 2019 roku

 

Profesor
Adolf Juzwenko

 

 

 

 

 

Tegoroczny laureat, Adolf Juzwenko, to od 30 lat dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Oprócz skutecznych działań organizacyjnych,  które zapewniły instytucji prawne i finansowe podstawy działania,  ogromną zasługą i niezwykłym osiągnięciem Profesora Juzwenki było podjęcie i zrealizowanie programu wirtualnego odtworzenia przedwojennych zbiorów Ossolineum na podstawie zasobów pozostałych we Lwowie. Możliwe dzięki temu scalenie historycznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych jest symbolicznym przezwyciężeniem skutków wojny i przesunięcia granic, a także najpiękniejszym, w pełni trwałym owocem współpracy polsko-ukraińskiej.

 

Nagroda w 2019 - czytaj

Relacja z uroczystości - zob. "PAUza Akademicka" nr 472

 

 

Fotorelacja z uroczystości wręczenia Nagrody, Wawel, 20 V 2019

(fot. Bogdan Zimowski)

 

_MG_8780
_MG_8786
_MG_8789
_MG_8790
_MG_8793
_MG_8796
_MG_8801
_MG_8807
_MG_8808
_MG_8810
_MG_8811
_MG_8812
_MG_8814
_MG_8815
_MG_8816
_MG_8818
_MG_8821
_MG_8828
_MG_8832
_MG_8836
_MG_8838
_MG_8846
_MG_8849
_MG_8850
_MG_8854
_MG_8856
_MG_8858
_MG_8861
_MG_8864
_MG_8870