Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 


DJ-MediaTools

Kawiarnia Naukowa PAU 2014/2015

20.10.2014
20.10.2014

 

 

Profesor Paweł Olko

 

Fizyka w walce z rakiem
– od Marii Skłodowskiej
do terapii protonowej

 

20.10.2014
20.10.2014

 

 

Profesor Paweł Olko

 

Fizyka w walce z rakiem
– od Marii Skłodowskiej
do terapii protonowej

 

24.11.2014
24.11.2014

 

 

Dr hab. Janusz Pezda

 

Polskie skarby w sercu Paryża

 

24.11.2014
24.11.2014

 

 

Dr hab. Janusz Pezda

 

Polskie skarby w sercu Paryża

 

24.11.2014
24.11.2014

 

 

Dr hab. Janusz Pezda

 

Polskie skarby w sercu Paryża

 

15.12.2014
15.12.2014

 

 

Profesor Jacek Kubiak

 

Lekkość bytu - czyli życie pod lupą biologa

 

15.12.2014
15.12.2014

 

 

Profesor Jacek Kubiak

 

Lekkość bytu - czyli życie pod lupą biologa

 

15.12.2014
15.12.2014

 

 

Profesor Jacek Kubiak

 

Lekkość bytu - czyli życie pod lupą biologa

 

26.01.2015
26.01.2015

 

 

Profesor Stanisław Stabryła

 

Kultura klasyczna w świecie współczesnym

 

26.01.2015
26.01.2015

 

 

Profesor Stanisław Stabryła

 

Kultura klasyczna w świecie współczesnym

 

23.03.2015
23.03.2015

 

 

Profesor Marek Urbanik

 

Planety odległych Słońc

 

23.03.2015
23.03.2015

 

 

Profesor Marek Urbanik

 

Planety odległych Słońc

 

20.04.2015
20.04.2015

 

 

Profesor Henryk Okarma

 

Chronić czy nie chronić wilka w Polsce?

 

20.04.2015
20.04.2015

 

 

Profesor Henryk Okarma

 

Chronić czy nie chronić wilka w Polsce?

 

20.04.2015
20.04.2015

 

 

Profesor Henryk Okarma

 

Chronić czy nie chronić wilka w Polsce?