Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

Zapraszamy na posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU

Dr Marzena Woźny
Włodzimierz Demetrykiewicz a Polska Akademia Umiejętności

 

12 marca 2018 (poniedziałek), godz. 11.00, Mała Aula PAU

 

Konferencja naukowa

Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe

poświęcona pamięci  prof. dra hab. Ryszarda Łużnego  w dwudziestą rocznicę śmierci 

 

8–9 marca 2018
Collegium Maius UJ

 

Komisja Spraw Europejskich PAU

zaprasza do wzięcia udziału w Dialogu Obywatelskim

Dr Marek Prawda, Przyszłość Unii Europejskiej – krajobraz po wstrząsach

 

12 lutego (poniedziałek) 2018, godz. 16.15
Mała Aula PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków

 

Fotorelacja z konferencji

Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego

zorganizowanej przez Polską Akademię Umiejętności
we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(5 lutego 2018, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie)

 

 

Polska Akademia Umiejętności
we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zaprasza na konferencję

pt. Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego

która odbędzie się 5 lutego (poniedziałek) 2018 r.
w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Wiera Gran, znakomita polska pieśniarka pochodzenia żydowskiego, zmarła w listopadzie 2007 r. w Paryżu. Pochowana została na cmentarzu Pantin. Wówczas została wykupiona tylko 10 letnia koncesja na grób i nie było funduszy na wykonanie żadnego nagrobka.