Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Polska Akademia Umiejętności
we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zaprasza na konferencję

pt. Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego

która odbędzie się 5 lutego (poniedziałek) 2018 r.
w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Wiera Gran, znakomita polska pieśniarka pochodzenia żydowskiego, zmarła w listopadzie 2007 r. w Paryżu. Pochowana została na cmentarzu Pantin. Wówczas została wykupiona tylko 10 letnia koncesja na grób i nie było funduszy na wykonanie żadnego nagrobka.

 

 

Na platformie PAUart, poprzez którą udostępniane są w domenie publicznej bogate zbiory ikonograficzne Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, przybyło w bieżącym roku 2800 nowych obiektów. Prace odbywały się w ramach grantu, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich.

 

 

Polska Akademia Umiejętności wzbogaciła się w 2017 r. o obszerną korespondencję hrabiów Szembeków z podkrakowskiej Poręby Żegoty, wywodzących się z gałęzi podolskiej tego rodu. Ponad 1900 listów powstałych w 2. połowie XIX wieku dotrwało do naszych czasów w doskonałym stanie, mimo iż po II wojnie światowej znajdowały się w Afryce, w rękach Kazimierza Mycielskiego, a następnie w Kanadzie, kiedy to odziedziczyła je Anna z Mycielskich Cieńska. Do Polski wróciły za sprawą Piotra Mycielskiego, męża Róży Skarbek-Borowskiej, ojca Elżbiety Łastowieckiej i Marii Elżbiety Mycielskiej, które z pełną świadomością wartości historycznej korespondencji, zdecydowały się przekazać ją za przyczyną prof. Pawła Taranczewskiego do zbiorów PAU, aby po uporządkowaniu i skatalogowaniu mogła służyć badaczom.

 

 

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU

Zgodnie z § 9, ust. 2 Statutu Archiwum Nauki PAN i PAU oraz § 7 Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności działającej pod nazwą Archiwum Nauki PAN i PAU informujemy, że 29 listopada 2017 roku Komisja konkursowa wybrała dra Adama Górskiego na kandydata na stanowisko dyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU. Wybór został zatwierdzony przez Radę Naukową Archiwum Nauki.