Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

Promocja książki

Średniowieczny kościół Na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych

pod redakcją prof. Jacka Poleskiego

 

14.12.2018, godz. 16.00
Aula Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie Na Skałce, ul. Skałeczna 16 

 

 

Komisja Ergonomii PAU, jako kontynuatorka działań Komitetu Ergonomii PAN,
zaprasza do udziału w V (XXXII) Sympozjum
pn. Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji,
które odbędzie się w dniach 31.11 - 01.12. 2018
w siedzibie PAU, przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.

 

 

Konferencja naukowa

Prasa krakowska
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

 

Kraków, 15-16 listopada 2018
Gmach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności
zaprasza na spotkanie z Raimo Pullatem

autorem książki
ŚWIAT RZECZY MIESZKAŃCA TALLINNA W DOBIE OŚWIECENIA

 

5 listopada 2018 (poniedziałek), godz. 16.00, Mała Aula PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków

 

 

Konferencja naukowa

70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

 

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności
zaprasza do udziału w publikacji pokonferencyjnej

 

 

2 listopada 2018 zmarł Profesor Jerzy Wyrozumski,

wybitny uczony, człowiek wielkiej dobroci, pracowitości i skromności. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, o którym studenci między sobą mówili „Mistrzu”. Członek czynny Wydziału II Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności od jej reaktywacji w 1989. W latach 1994-2015 Sekretarz Generalny PAU, a w l. 2015-2018 pracował nadal w Zarządzie Akademii jako Delegat Walnego Zgromadzenia PAU.