Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

2 listopada 2018 zmarł Profesor Jerzy Wyrozumski,

wybitny uczony, człowiek wielkiej dobroci, pracowitości i skromności. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, o którym studenci między sobą mówili „Mistrzu”. Członek czynny Wydziału II Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności od jej reaktywacji w 1989. W latach 1994-2015 Sekretarz Generalny PAU, a w l. 2015-2018 pracował nadal w Zarządzie Akademii jako Delegat Walnego Zgromadzenia PAU.

 

Konferencja naukowa

„Oblicza Niepodległej – Państwo i Społeczeństwo”

W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej

 

24-26 października 2018, Kraków

 

 

7th International Conference of Oriental Studies:

Collections of Texts and Artefacts

 

22–24.10.2018

Polish Academy of Arts and Sciences, Sławkowska Street 17, Cracow

 

 

Uroczystość przeniesienia doczesnych szczątek prof. Karola Olszewskiego
i ziemi z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego
do krypt Panteonu Narodowego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie

 

19 października 2018