Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Miesowicz 2015

 

Nagrodę im. Mariana Mięsowicza w roku 2015 otrzymał Profesor dr hab. Jacek Dziarmaga. Nagroda została przyznana za pracę "Dynamics of a quantum phase transition: exact solution of the quantum Ising model” opublikowaną w Phys. Rev. Letters 95, 245701 (2005).

 

 

podrecz2015 20062015

 

Na wniosek Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, Rada PAU postanowiła jednomyślną uchwałą z dnia 28 kwietnia 2015 wyróżnić podręcznik autorstwa Panów Ryszarda Kuleszy  i  Krzysztofa Kowalewskiego pt. Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, ogłoszony przez Wydawnictwo Nowa Era.

 

 

 

W ramach jubileuszowych obchodów 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego przygotowano wystawę w Archiwum Nauki PAN i PAU. 

Wspólnota umiłowania nauki.  200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU

19 VI 2015 - otwarcie wystawy 

 

 

 

W dniu 20 czerwca 2015 odbyło się Walne Zgromadzenie PAU, na którym dokonano wyboru nowych członków PAU oraz nowych władz PAU na trzyletnią kadencję.

Po Walnym Zgromadzeniu odbyło się – zgodnie z wymogiem Statutu PAU i zwyczajem – Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU. Na prawach gości w Posiedzeniu uczestniczyli: Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Przewodniczący Rady Towarzystw Naukowych PAN prof. Zbigniew Kruszewski, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego prof.  Jeżabek, Pełnomocnik Rektora do spraw Collegium Medicum UJ prof. Jerzy Wordliczka i inni.