Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

Wiera Gran, znakomita polska pieśniarka pochodzenia żydowskiego, zmarła w listopadzie 2007 r. w Paryżu. Pochowana została na cmentarzu Pantin. Wówczas została wykupiona tylko 10 letnia koncesja na grób i nie było funduszy na wykonanie żadnego nagrobka.

W 2016 r. Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji (http://www.tombeauxpolonais.eu/), którego prezesem jest pani Barbara Kłosowicz-Krzywicka, podjęło starania o zachowanie grobu Wiery Gran. Towarzystwo nawiązało kontakt z panem Andrew Greenem – jedynym żyjącym krewnym i spadkobiercą Wiery Gran i uzyskało od niego dokumenty niezbędne do wykupienia koncesji wieczystej i wykonania nagrobka. Następnie Towarzystwo wystarało się w Konsulacie RP o fundusze na wykonanie obramowania grobu i przeprowadziło wykonanie tych prac niezbędnych do rozpoczęcia starań o przedłużenie koncesji na grób.

Z kolei, dzięki zaangażowaniu pana Lucjana Śniadowera i konsultacjom dr hab. Janusza Pezdy, do działań mających na celu utrzymanie grobu Wiery Gran włączyła się Polska Akademia Umiejętności. Organizacją i koordynacją zajęła się dyrektor Biura PAU p. Anna Michalewicz.
W PAU został przygotowany i złożony wniosek do Senatu RP na dofinansowanie wykupienia koncesji i realizacji nagrobka Wiery Gran. Otrzymano dotację Kancelarii Senatu RP na realizację zadania publicznego: opieka nad Polonią i Polakami za granicą, kierunek 2.2 wspomaganie zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Pozyskane zostały również fundusze od spadkobiercy Wiery Gran.
W lecie 2017 została wykupiona koncesja wieczysta na grób, a w listopadzie 2017 zamontowany został nagrobek wykonany z polskiego granitu według indywidualnego projektu arch. Andrzeja Niewęgłowskiego. Pan Śniadower zaproponował potrójną symbolikę nagrobka: polską – cytat z jednej z piosenek; żydowską – menora i francuską – informacje biograficzne. Pani Kłosowicz-Krzywicka nadzorowała wykonanie nagrobka i podpisała z ramienia Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji odbiór prac.

Lokalizacja grobu Wiery Gran: cmentarz Pantin (stacja metra Aubervilliers - Quatre chemins lub Fort d'Aubervilliers), kwatera 122, rz. 20, g. 24.

Należy podkreślić zaangażowanie dwóch osób, bez których nie udałoby się zrealizować tego przedsięwzięcia: pani Barbary Kłosowicz-Krzywickiej i pana Lucjana Śniadowera.