ANP2

 

2004 XXXVII 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XXXVII

Ioannes Antonius Davia (1696-1700)

vol. 1 (13 II 1696 – 28 XII 1696)

 

wydał Wojciech Kęder

 

Kraków 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red., spis treści s. I-VI   pdf
PRAEFATIO s. VII-XLVIII   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-300

  pdf
 

s. 301-380

  pdf
APPENDICES s. 381-416   pdf
INDEX personarum et locorum s. 417-442   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 134 MB]

  pdf