ANP2

 

2002 XXXIV 4 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XXXIV

Opitius Pallavicini (1680-1688)

vol. 4 (2 I 1682 – 29 VI 1682)

 

 

wydała Maria Domin

 

Rzym 2002

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red. s. I-VI   pdf
INDEX FONTIUM, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. VII-XX   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-300

  pdf
 

s. 301-390

  pdf
APPENDIX s. 391-416   pdf
INDICES s. 417-488   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 132 MB]

  pdf