ANP2

 

1991 XLI 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XLI

Iulius Piazza (1706-1708)

vol. 1 (8 VII 1706 – 31 III 1707)

 

wydał Jan Kopiec

 

 

Rzym 1991

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red.
s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XII   pdf
ITINERARIUM IULII PIAZZA, FONTES, INDEX FONTIUM, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XIII-XVIII   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-318

  pdf
APPENDICES

s. 319-340

  pdf
INDICES s. 341-374   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 110 MB]

  pdf