ANP2

 

1994 IX 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. IX

Vincentius Lauro (1572-1578)

vol. 1 (25 VII 1572 – 30 IX 1574)

 

wydali Mirosław Korolko i H.D. Wojtyska

 

 

Rzym 1994

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red.
s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XXXIII   pdf
ITINERARIUM, INDEX FONTIUM, OPERA, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XXVI-XXXVIII   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-300

  pdf
  s. 301-342   pdf
APPENDICES s. 343-398   pdf
INDICES s. 399-448   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 179 MB]

  pdf