ANP2

 

1995 XXXIV 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XXXIV

Opitius Pallavicini (1680-1688)

vol. 1 (10 VIII 1680 – 29 III 1681)

 

 

wydała Maria Domin-Jačov

 

Rzym 1995

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red. s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XXI   pdf
ITINERARIUM, INDEX FONTIUM, OPERA, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XXII-XXXII   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-330

  pdf
APPENDICES s. 331-392   pdf
INDICES s. 393-452   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 136 MB]

  pdf