ANP2

 

2003 LVII 7 2003 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. LVII

Achilles Ratti (1918-1921)

vol. 7 (1 XI 1919 – 31 I 1920)

 

 

wydał Stanisław Wilk

 

Rzym 2003

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red. s. I-VI   pdf
INDEX FONTIUM, INDEX LIBRORUM ET OPERUM s. VII-XII   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-300

  pdf
 

s. 301-378

  pdf
TABELLAE

s. 379-416

  pdf
INDICES s. 417-460   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 122 MB]

  pdf