ANP2

 

1990 XVIII 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XVIII

Franciscus Simonetta (1606-1612)

vol. 1 (21 VI 1606 – 30 IX 1607)

 

wydał Wojciech Tygielski

 

 

Rzym 1990

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red.
s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XXVI   pdf
OPERA, INDEX FONTIUM, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XXVII-XXXIV   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-300

  pdf
  s. 301-388   pdf
APPENDICES

s. 389-410

  pdf
INDICES s. 411-444   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 125 MB]

  pdf