ANP2

 

1995 LVII 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. LVII

Achilles Ratti (1918-1921)

vol. 1 (25 IV – 31 VII 1918)

 

wydał Stanisław Wilk

 

 

Rzym 1995

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red.
s. I-IV   pdf
       
INTRODUCTIO s. V-XXV   pdf
       
ITINERARIUM, INDEX FONTIUM,
STUDIA ACHILLIS RATTI, NECNON OPERA,
STUDIA ET FONTES AUXILIARII
s. XXVI-XXXVIII   pdf
       
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-290

  pdf
       
APPENDICES s. 291-396   pdf
TABELLAE

s. 397-410

  pdf
INDICES s. 411-454   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 171 MB]

  pdf