ANP2

 

1991 VI okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. VI

Iulius Ruggieri (1565-1568)

 

 

wydali Tadeusz Glemma i Stanisław Bogaczewicz

 

 

Rzym 1991

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red.
s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XXI   pdf
ITINERARIUM, INDEX FONTIUM, OPERA, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XXII-XXXIV   pdf
TEXTUS

s. 1-142

  pdf
RELATIONES

s. 143-216

  pdf
APPENDICES s. 217-256   pdf
INDICES s. 257-288   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 98 MB]

  pdf