ANP2

 

1992 XXIV 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XXIV

Honoratus Visconti (1630-1636)

vol. 1  (20 IV 1630 - 26 VII 1631)

 

wydał Wojciech Biliński

 

 

Rzym 1992

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red.
s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XXX   pdf
ITINERARIUM, INDEX FONTIUM, OPERA, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XXXI-XLII   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-324

  pdf
APPENDICES s. 325-402   pdf
INDICES s. 403-456   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 142 MB]

  pdf