ANP2

 

2003 XXV 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XXV

Marius Filonardi (1635-1643)

vol. 1 (12 II 1635 - 29 X 1636)

in quo publicantur etiam documenta

 

wydała Teresa Chynczewska-Hennel

 

Kraków 2003

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red., spis treści s. I-VI   pdf
PRAEFATIO s. VII-XLVIII   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-304

  pdf
APPENDICES s. 305-318   pdf
INDEX nominum personarum, locorum et institutionum
s. 319-352   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 121 MB]

  pdf