ANP2

 

1996 XXIII 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. XXIII

Antonius Santa Croce (1627-1630)

vol. 1 (1 III 1627 – 29 VII 1628)

 

wydał Henryk Litwin

 

 

Rzym 1996

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red.
s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XXIX   pdf
ITINERARIUM, INDEX FONTIUM, OPERA, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XXX-XLIV   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-312

  pdf
APPENDICES

s. 313-372

  pdf
INDICES s. 373-420   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 135 MB]

  pdf