ANP2

 

1993 III 1 okl

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

T. III

Aloisius Lippomano (1555-1557)

vol. 1

 

wydał Henryk Damian Wojtyska

 

 

Rzym 1993

 

 

 

 

 

 

 

Strona tyt., strona red.
s. I-IV   pdf
INTRODUCTIO s. V-XXIX   pdf
ITINERARIUM, INDEX FONTIUM, OPERA, STUDIA ET FONTES AUXILIARII s. XXX-XLIV   pdf
TEXTUS

s. 1-100

  pdf
 

s. 101-200

  pdf
 

s. 201-300

  pdf
  s. 301-328   pdf
APPENDICES s. 329-446   pdf
INDICES s. 447-502   pdf

 

 

 

Tom w całości

[plik 182 MB]

  pdf