Tom II

 

pod red. Adama Strzałkowskiego

 

 

Kraków 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Artykuły

Zbigniew Wójcik

Oświeceniowe koncepcje stratygrafii geologicznej w Polsce

PDF  PDF

5-19

Józef Hurwic

Sylwetka naukowa Kazimierza Fajansa

 

PDF  PDF

21-29

Karl Heinz Burmeister

Humanisten aus der Bodenseeregion an der Universität Krakau im Erstern Viertel des 16. Jahrhunderts

 

PDF  PDF

31-43

Karl Heinz Burmeister

Die Universität St. Gallen und Polen

PDF  PDF

45-55

Gabriel Brzęk

Bajkalska szkoła Benedykta Dybowskiego

 

PDF  PDF

57-60

 Andrzej Kajetan Wróblewski

"Science Citation Index A.D. 1758"

 

PDF  PDF

61-74

Jerzy M. Kreiner

Polskie obserwacje zaćmień Słońca

 

PDF  PDF

75-90

Ewa Wyka

Kostki wg J. Napiera - siedemnastowieczny przyrząd kalkulacyjny. Rola i znaczenie w rozwoju metod obliczeniowych

PDF  PDF

91-105

 

Danuta Janicka

Spór o teorie kary w dobie klasycznej szkoły prawa karnego na ziemiach polskich i niemieckich w XIX wieku

 

PDF  PDF

107-126