Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION

 

Opłaty za publikowanie

 

Publikowanie w czasopiśmie jest bezpłatne (brak opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów). Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy Autor upoważniony do przeprowadzenia jednej korekty autorskiej utworu, wprowadzi do utworu zmiany w rozmiarze przekraczającym 5% utworu. W takiej sytuacji wydawca może żądać od Autora zwrotu, wywołanych tymi zmianami, dodatkowych kosztów.