Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION

 

Recenzenci

 

 

Recenzenci tomów: XI (2012) — 15 (2016)

 

Komitet Redakcyjny czasopisma składa serdeczne podziękowania wszystkim poniżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w naszym roczniku.

 

 • prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz (em. prac., Akademia Górniczo-Hutnicza; Kraków, Polska);
 • prof. dr hab. Andrzej Banach (Zakład Historii Oświaty i Kultury, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska);
 • dr Maria Baster-Grząślewicz (em. prac.; Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Polska);
 • dr hab. Maria Magdalena Blombergowa (em. prac., Instytut Archeologii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki; Łódź, Polska);
 • prof. dr hab. Wiesław Caban (Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kielce, Polska);
 • dr Piotr Cybula (Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; Rzeszów, Polska);
 • dr hab. Adam Dobroński, prof. nadzw. (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku; Białystok, Polska);
 • dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. nadzw. (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów, Polska);
 • prof. dr hab. Roman Duda (em. prac., Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski; Wrocław, Polska);
 • prof. dr hab. Julian Dybiec (em. prac., Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska);
 • dr hab. Piotr Flin, prof. nadzw. (em. prac., Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Kielce, Polska);
 • prof. dr hab. Ludwik Frey (em. prac., Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk; Kraków, Polska);
 • prof. dr hab. Stanisław Grodziski (em. prac., Katedra Historii Prawa Polskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska);
 • Prof. Andreas Kleinert, Ph. D. (em. prac., Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Physik; Halle, Niemcy);
 • prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Polska);
 • dr hab. Władysław Marek Kolasa (Instytut Nauk o Informacji, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Kraków, Polska);
 • prof. dr hab. Jerzy Kreiner (em. prac., Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Kraków, Polska);
 • dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Polska);
 • ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII (Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II; Kraków, Polska);
 • dr Jan Mietelski (em. prac., Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Polska);
 • prof. dr hab. Wojciech Narębski (em. prac., Muzeum Ziemi PAN; Warszawa, Polska);
 • dr hab. Zbigniew Osiński, prof. nadzw. (Zakład Informatologii, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Lublin, Polska);
 • prof. dr hab. Tomasz Placek (Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska);
 • dr Zdzisław Pogoda (Zakład Historii Matematyki, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska);
 • dr hab. Paweł Polak (Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Kraków, Polska);
 • Prof. Józef Przytycki, Ph. D.  (Department of mathematics, Columbian College of Arts and  Sciences; Washington, USA);
 • dr Tomasz Pudłocki (Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński; Kraków, Polska);
 • dr Jerzy Raciborski (Zakład Prawa, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie; Kraków, Polska);
 • dr Alicja Rafalska-Łasocha (Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków, Polska);
 • dr Magdalena Mularczyk (Ogród Botaniczny we Wrocławiu; Wrocław, Polska);
 • dr hab. Inż. Lucyna Rajchel (Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza; Kraków, Polska);
 • dr hab. Jacek Rodzeń (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Kielce, Polska);
 • prof. dr hab. Waldemar Soszka (em. prac.; Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Uniwersytet Pedagogicznego; Kraków, Polska);
 • Prof. Margaret Stawiska-Friedland, Ph. D. (Mathematical  Reviews / MathSciNet, American Mathematical Society, Ann Arbor, MI, USA);
 • Prof. Roman Sznajder, Ph. D. (Department of Mathematics, Bowie State University, Bowie, MD, USA);
 • prof. dr hab. Karolina Targosz (em. prac., Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa – Kraków, Polska);
 • dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, Polska);
 • prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (em. prac., Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Polska);
 • prof. dr hab. Henryk Żaliński (em. prac., Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny; Kraków, Polska).