Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION

 

Polityka archiwizowania

 

Politykę archiwizowania czasopisma określa  tzw. Green SHERPA/RoMEO Colour, tzn. Autor tekstu może archiwizować:

 

Ogólne warunki:

  • Autor zachowuje prawa autorskie do utworu.
  • Autor udziela licencji niewyłącznej Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 POLSKA.
  • Autor może zamieszczać pre-print na dowolnych stronach internetowych.
  • Autor może zamieszczać post-print i wersje PDF wydawcy na osobistej stronie internetowej autorów, na stronie internetowej instytucji, w której są zatrudnieni, na stronach mediów społecznościowych, w repozytoriach instytucjonalnych oraz repozytoriach otwartego dostępu.
  • Autor musi podać źródło publikacji (wraz z linkiem do wersji PDF wydawcy i numerem DOI, jeśli istnieje).

 

Uwagi:
To wyjątek od standardowej polityki archiwizowania przyjętej przez wydawnictwo.

 

 

Zob.:

 

RoMEO 

 

Numer identyfikacyjny wydawcy „Polska Akademia Umiejętności” w bazie RoMEO - RoMEO Publisher ID: 2727

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/pub/2727/

 

Wpis czasopisma „Prace Komisji Historii Nauki PAU” w bazie RoMEO:

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1731-6715/