Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION


 

Przeciwdziałanie błędnym interpretacjom bibliometrii

W nawiązaniu do tradycji badań naukoznawczych, Redakcja czasopisma w pełni popiera aktualną krytykę bibliometrii, błędnie utożsamianej z naukometrią przez administratorów nauki na całym świecie (por. Cool et al. 2009; San Francisco Declaration On Research Assessment (DORA) 2012; Hicks et al. 2015; Werner 2015).

W szczególności Redakcja czasopisma w pełni podziela pogląd 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących na świecie czasopism z historii nauki, techniki oraz medycyny, iż:

“Znakomite badania mogą być publikowane w dowolnym miejscu i w dowolnym języku. Jest bardziej prawdopodobne, że prawdziwie przełomowa praca może pojawić się w pobocznych, dysydenckich czy nieoczekiwanych nurtach badań niż w ugruntowanym i głęboko zakorzenionym głównym nurcie badań” (Cool et al. 2009, s. 2; tłum. M. K.).

Dlatego łamy czasopisma są otwarte na rzetelne naukoznawcze analizy metod bibliometrycznych, szczególnie w odniesieniu do dziedziny historii nauki i historii nauk szczegółowych (por. O czasopiśmie, Profil czasopisma).

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

COOK Hal et al. [łącznie 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących czasopism z historii nauki, techniki oraz medycyny]
2009: Journals under Threat: A Joint Response from History of Science, Technology and Medicine Editors. Medical History 53(1), ss. 1–4. Publikacja dostępna w Internecie:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/ (29.11.2014);
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2629173/pdf/medhis5301-00a-01.pdf (29.11.2014).

 

HICKS Diana, WOUTERS Paul, WALTMAN Ludo, de RIJCKE Sarah, RAFOLS Ismael
2015: Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature 520(7548), pp. 429–431 (23 April 2015).
Publikacja dostępna w Internecie:
http://www.nature.com/polopoly_fs/1.17351!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/520429a.pdf;
http://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351.

 

THE AMERICAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY (ASCB) (z liczną grupą redaktorów i wydawców czasopism naukowych)
2012: SAN FRANCISCO DORA DECLARATION ON RESEARCH ASSESSMENT. Publikacja dostępna w Internecie:
http://am.ascb.org/dora/; http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdf.

 

WERNER Reinhard
2015: The focus on bibliometrics makes papers less useful. Nature 517 (7534), p. 245 (15 JANUARY 2015).
Publikacja dostępna w Internecie: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/517245a;
http://www.nature.com/news/the-focus-on-bibliometrics-makes-papers-less-useful-1.16706.