Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION


 

Upowszechnianie i darmowy dostęp

 

 

Komitet Redakcyjny podziela pogląd, iż swobodny i darmowy dostęp do publikacji naukowych sprzyja upowszechnianiu wiedzy w skali globalnej.

 

Dlatego od 2013 roku czasopismo Prace Komisji Historii Nauki PAU jest recenzowanym czasopismem otwartego dostępu. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez embarga czasowego.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

FUCHS Christian, SANDOVAL Marisol
2013: The diamond model of open access publishing: Why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take noncommercial, non-profit open access serious. TripleC: Communication, Capitalism & Critique 11(2), pp. 428–443. Available online: http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/3078