Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION


 

Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek

 

 

Czasopismo działa na podstawie polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Treść czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 POLSKA (CC-BY-NC-ND 3.0 PL) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode).

 

cc

 

Przystępne podsumowanie licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/.
Tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode.

 

Innymi słowy, użytkownikowi tej witryny wolno nieodpłatnie korzystać z zamieszczonych tu utworów, pod warunkiem że spełni on następujące wymagania:

 

(a) by „BY” – uzna autorstwo [tzn. nie przypisze sobie autorstwa tych materiałów];

 

(b) nc „NC” – wykorzysta te utwory wyłącznie do celów niekomercyjnych [tzn. nie użyje ich w celach komercyjnych bez zgody Autora(-ów) i Redakcji];

 

(c) nd „ND” – nie utworzy utworów zależnych [tzn. nie zmodyfikuje tych utworów, ani nie utworzy na ich bazie własnego dzieła bez należytego uszanowania praw Autora(-ów) pierwotnego dzieła i Redakcji].

 

 

Dozwolony użytek (fair use) tekstów opublikowanych przez „PKHN PAU” obejmuje: niekomercyjne wykorzystanie w zakresie prywatnym w celu prowadzenia badań, nauczania, komentowania, krytykowania, cytowania, parafrazowania, informowania oraz archiwizowania, z poszanowaniem obowiązującego prawa autorskiego i dokładnym podaniem informacji bibliograficznej takich tekstów.

Autorzy, którzy chcieliby dokonać przedruku własnego tekstu wydanego w „Pracach Komisji Historii Nauki PAU”, powinni zwrócić się do Redakcji z prośbą o wyrażenie pisemnej (nieodpłatnej) zgody na taki przedruk. Są oni też zobowiązani do zamieszczenia w przedruku takiej publikacji pełnej informacji bibliograficznej o jej pierwodruku.