Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION

 

Wskazówki dla Autorów

 

Zasady przyjmowania i publikacji tekstów w Pracach Komisji Historii Nauki PAU

 

1. Zakres tematyczny i działy czasopisma

Składane do druku teksty muszą odpowiadać charakterowi czasopisma (patrz zakładki: Profil czasopisma i Działy czasopisma). 

 

 

2. Sposób przesyłania tekstów do publikacji i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać teksty

Tekst należy przesłać na adres poczty elektronicznej Redakcji:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tekst powinien być przygotowany w edytorze WORD (w formacie „doc” lub „docx”) i odpowiadać wymaganiom określonym przez redakcję (patrz poniżej: 7. Formatowanie tekstu – wskazówki).

W szczególności tekst powinien zawierać dane osobowe autora (w tym adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej) oraz oświadczenie (według załączonego wzoru), że tekst nie został wcześniej wydrukowany ani przyjęty do druku (w czasopiśmie, pracy zbiorowej lub jako fragment monografii).

W przypadku współautorstwa tekstów należy podać informację o wkładzie każdego z autorów.

W przypadku tekstów polskich należy dołączyć streszczenie polskie (bardzo krótkie) i obszerne streszczenie angielskie (nieprzekraczające 10% objętości tekstu głównego); analogicznie w przypadku tekstu w języku kongresowym (preferowany jest język angielski); oraz słowa kluczowe po polsku i w języku kongresowym (preferowany jest język angielski). Można też dostarczyć polski tekst i jego pełne tłumaczenie na język angielski (ze słowami kluczowymi i bardzo krótkim streszczeniem).

 

3. Zasady recenzowania i decyzja o publikacji

Składane do druku teksty podlegają określonym zasadom recenzowania, które decydują o ostatecznym przyjęciu publikacji do druku lub jej odrzuceniu (patrz zakładka: Procedura recenzyjna).

 

4. Korekta tekstów

Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian językowych i redakcyjnych w tekstach przyjętych do publikacji. Przed publikacją Autor (lub wskazany Współautor, z którym ma być prowadzona korespondencja) otrzymuje tekst do korekty autorskiej w wersji elektronicznej (wyjątkowo w wersji papierowej). Zmiany wprowadzone przez Autora (lub wskazanego Współautora) do tekstu powinny być wyraźnie zaznaczone. Korekty należy dokonać w terminie określonym przez Komitet Redakcyjny. Nieodesłanie tekstu w tym terminie oznacza, że Autor (lub wskazany Współautor) akceptuje tekst do publikacji w wersji przekazanej przez Komitet Redakcyjny.

 

5. Umowa licencyjna

Z Autorami tekstów przyjętych do druku zawiera się umową licencyjną (patrz zakładka: Wzór licencji wydawniczej).

 

 

6. Sposób cytowania artykułów opublikowanych w Pracach Komisji Historii Nauki PAU

 

Zalecamy cytowanie artykułów opublikowanych w Pracach Komisji Historii Nauki PAU z podaniem zarówno klasycznych, jak i elektronicznych danych bibliograficznych, np.:

 

ALEXANDROWICZ Stefan Witold, STĘPIEŃ Jan
2013: Cykl audycji radiowych o badaczach historii naturalnej z XIX i XX wieku. Prace Komisji Historii Nauki PAU XII, ss. 9–15. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XII-2013-2.pdf (20.09.2014).

 

[Zastosowano tu format zapisu bibliografii przyjęty w „Pracach Komisji Historii Nauki PAU”— na temat tego formatu patrz poniżej: 7. Formatowanie tekstu – wskazówki].

 

 

7. Formatowanie tekstu ― wskazówki

Składane do druku teksty muszą być przygotowane zgodnie ze sposobem formatowania przyjętym w czasopiśmie. Szczegółowe informacje podane są w załączonym pliku.

― pobierz: [.pdf] [.doc]