Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION

 

Indeksowanie czasopisma

 

 

Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu (lista stopniowo się rozszerza):

 

 • ERIHPLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 • Index Copernicus Journal Master List 2013: ICV 4.82
  (najwyższa ocena z przyznanych polskim czasopismom poświęconym historii nauki)
 • Index Copernicus Journal Master List 2014: ICV 64.29, wartość znormalizowana 6.50
  (najwyższa ocena z przyznanych polskim czasopismom poświęconym historii nauki)
 • Index Copernicus Journal Master List 2015: ICV 65.56
  (najwyższa ocena z przyznanych polskim czasopismom poświęconym historii nauki)
 • BazHum
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • POL-index
 • ARIANTA Polish Scientific and Professional Electronic Journals
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Google Scholar
 • EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (Universität Regensburg)
 • CeON Biblioteka Nauki
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

 

 

ERIHPLUSIndexCopernicusBazHumPBNPOL index

 

ARIANTAcejshgooglescholarEZB

 

  

 

 

Archiwalne i bieżące numery są też stopniowo zamieszczane w Index Copernicus, BazHum, Polskiej Bibliografii Naukowej,
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Google Scholar, …