Strona archiwalna czasopisma

pkhn

Aktualne informacje na temat czasopisma dostępne są pod adresem  https://ojs.ejournals.eu/SHS/

ENGLISH VERSION

 

Instrukcje dla Recenzentów

 

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI

Prace Komisji Historii Nauki PAU przykładają dużą wagę do rzetelnej procedury recenzyjnej tekstów złożonych do opublikowania
w czasopiśmie, gdyż służy to podnoszeniu jego poziomu naukowego i edytorskiego.

Redakcja bardzo sobie ceni współpracę z Badaczami, którzy dzielą się swoją ekspercką wiedzą, wspomagając w ten sposób merytorycznie Autorów i Redakcję czasopisma.

Artykuł złożony do publikacji w czasopiśmie Prace Komisji Historii Nauki PAU podlega tzw. podwójnie ślepej procedurze recenzyjnej.
W procesie tym artykuł jest wysyłany do 2–4 Recenzentów. Autor nie jest informowany, kto recenzuje jego tekst oraz Recenzent nie zna nazwiska autora ocenianego artykułu.

 

Recenzję należy:

a) przygotowywać na formularzu recenzyjnym;
b) przesłać do Redakcji e-mailem (lub przez nasz elektroniczny system redakcyjny na  Portalu Czasopism Naukowych) oraz drogą pocztową w terminie 30 dni od dnia otrzymania artykułu.

 

UWAGA:
Jeśli Recenzent nie jest w stanie zrecenzować artykułu w ustalonym terminie, powinien natychmiast poinformować o tym Redakcję.

 

 

LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA

Zgodnie z wymaganiami MNiSW Lista Recenzentów czasopisma jest ― za ich zgodą ― publikowana raz do roku na stronie internetowej czasopisma (patrz zakładka: Recenzenci).

 

 

OGÓLNA OCENA ARTYKUŁU

Recenzenci są proszeni o przygotowanie szczegółowej oceny treści artykułu, odpowiadając, między innymi, na następujące pytania:

 • Czy streszczenie jasno i zwięźle podsumowuje treść artykułu?
 • Czy słowa kluczowe dobrano prawidłowo?
 • Czy cel artykułu jest wyraźnie określony i zrealizowany?
 • Czy określono metody badania i czy są odpowiednie dla wybranego celu badań?
 • Czy opracowanie pod względem merytorycznym stanowi nowe ujęcie i przyczynia się do rozwoju historii nauki?
 • Czy układ opracowania i jego struktura wewnętrzna są właściwe?
 • Czy treść opracowania zaprezentowano w sposób jasny?
 • Czy dobór źródeł i literatury jest kompletny?
 • Czy strona formalna opracowania (poprawność języka, technika pisania, odsyłacze, zapis bibliografii…) jest właściwa?

 

UWAGA:
Jeśli artykuł zawiera wady językowe, które utrudniają zrozumienie tekstu, Recenzenci powinni to wskazać w recenzji.  
Jednakże, nie powinno to zasadniczo stanowić jedynego powodu przemawiającego za odrzuceniem artykułu, gdyż Redaktorzy językowi czasopisma będą starali się udoskonalić warstwę językową.

 

 

KWESTIA PRAWA AUTORSKIEGO

Recenzenci są proszeni o wyrażenie opinii czy artykuł nosi znamiona pracy niesamodzielnej w rozumieniu prawa autorskiego.

 

 

OCENA KOŃCOWA ARTYKUŁU (OPCJE)

Artykuł zostaje zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Prace Komisji Historii Nauki PAU:

 • bez poprawek
 • z drobnymi poprawkami (bez ponownej recenzji) – wymaga:

-  przeredagowania

-  skrócenia

-  rozszerzenia

-  uzupełnienia bibliografii

-  innych zmian

 • ze znaczącymi poprawkami (wymaga ponownej recenzji).

Brak akceptacji do publikacji w czasopiśmie Prace Komisji Historii Nauki PAU.

 

 

KOMENTARZE I PROPONOWANE ZMIANY

Recenzent powinien uzasadnić przyjęcie lub odrzucenie artykułu.

Jeśli artykuł wymaga zmian, Recenzent powinien wskazać proponowane zmiany w przejrzysty sposób.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

EDITAGE
2013: Most common reasons for journal rejections. Available online: http://www.editage.com/insights/most-common-reasons-for-journal-rejections.

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
2011: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja dostępna online: http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/dobre_praktyki.pdf (29.11.2014).

 

PIERSON David J.
2004: The top 10 reasons why manuscripts are not accepted for publication. Respiratory Care 49(10), pp. 1246–1252. Available online: http://www.rcjournal.com/contents/10.04/10.04.1246.pdf.

 

THROWER Peter
2012: Eight reasons I rejected your article. Available online: https://www.elsevier.com/connect/8-reasons-i-rejected-your-article.

 

 

 

UWAGA:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Redakcją:

 

Prace Komisji Historii Nauki PAU — Redakcja
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Poland
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Phone (+48) 12 424 02 02