Archiwum

 

Zamieszczono poniżej pełne archiwum czasopisma Komisji Historii Nauki PAU od momentu opublikowania pierwszego tomu czasopisma w 1999 do bieżącego tomu czasopisma.

 

Studia Historiae Scientiarum | e-ISSN: 2543-702X | p-ISSN: 2451-3202.

Pierwszy tom pod tym tytułem został wydany jako tom 15 (2016).

Dostęp online do tomów 15 (2016) ‒ bieżący tom: https://ojs.ejournals.eu/SHS/issue/archive.

Tom 15 (2016) licencja: CC-BY-NC-ND 3.0; od tomu 16 (2017) do 19 (2020) licencja CC-BY-NC-ND 4.0.; tom 20 (2021) licencja: CC-BY-NC-ND 4.0 lub CC-BY 4.0.; od tomu 21(2022) licencja: CC-BY 4.0 lub wyższa z wyłączeniem ilustracji, które mogą mieć inne licencje.

Poprzednie tomy zostały opublikowane pod tytułami:

Prace Komisji Historii Nauki PAU – wersja drukowana ISSN: 1731-6715, (od 2013 r.) wersja elektroniczna ISSN: 2392-1749; tomy 9 (2009) – 14 (2015).

Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności – (od 1999 r.) wersja drukowana ISSN: 1731-6715; tomy 1 (1999) – 8 (2007).

Dostęp online do tomu 14 (2015) – https://ojs.ejournals.eu/PKHN-PAU. Licencja: CC-BY-NC-ND 3.0.

Dostęp online do wszystkich tomów od tomu 1 (1999) do tomu bieżącego: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/prace-komisji-historii-nauki-pau/archiwum/.

Licencja od tomu 1 (1999) do tomu 12 (2013): Dozwolony użytek.

Licencja od tomu 13 (2014) do tomu 15 (2019): CC-BY-NC-ND 3.0.

Licencja od tomu 16 (2017) do tomu 19 (2020): CC-BY-NC-ND 4.0.

Licencja tomu 20 (2021): CC-BY-NC-ND 4.0 lub CC-BY 4.0.

Licencja od tomu 21(2022): CC-BY 4.0 lub  wyższa (z wyłączeniem ilustracji, które mogą mieć inne licencje).

 

Zobacz także pełną listę artykułów opublikowanych w czasopiśmie od 1999 r., używając: Indeks autorski i Indeks tematyczny.

 

Uwaga

Poprzednikiem tego czasopisma były Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczo-Matematycznych / Polska Akademia Umiejętności. Ukazały się następujące numery: t. 1 (1939), t. 2 (1949), z. 3.1–3.2 (1949), z. 3.3 (1950), z. 4.1–4.2 (1952), z. 3.4 (1953) [już po zawieszeniu działalności Polskiej Akademii Umiejętności w 1952].


 

Tom XIX
pod red. Michała Kokowskiego
Kraków 2020
 kl3

 

Tom XVIII
pod red. Michała Kokowskiego
Kraków 2019
 kl3

 

Tom XVII
pod red. Michała Kokowskiego
Kraków 2018
 kl3

 

Tom XVI
pod red. Michała Kokowskiego
Kraków 2017
 kl3

 

Tom XV
pod red. Michała Kokowskiego
Kraków 2016
 kl3

 

Tom XIV
pod red. Michała Kokowskiego
Kraków 2015
 kl3

 

Tom XIII
pod red. Michała Kokowskiego
Kraków 2014
 kl3

 

Tom XII
pod red. Michała Kokowskiego
Kraków 2013 
 kl3

 

Tom XI
pod red. Andrzeja M. Kobosa
Kraków 2012
 kl3

 

Tom X
pod red. Andrzeja Pelczara
Kraków 2010
 kl3

 

Tom IX
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 2009
 kl3

 

Tom VIII
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 2007
kl3

 

Tom VII
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 2006
kl3

 

Tom VI
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 2004
kl3

 

Tom V
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 2003
kl3

 

Tom IV
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 2002
kl3

 

Tom III
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 2001
kl3

 

Tom II
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 2000
kl3

 

Tom I
pod red. Adama Strzałkowskiego
Kraków 1999
kl3