News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydarzenia


16.03.2002
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Andrzej Hrynkiewicz, Nauka wobec zagrożeń współczesnego świata

 

22.06.2002
Gustaw Holoubek, Rozmowy o kulturze

 

16.11.2002
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
Prof. Lech Kalinowski, Karolina Lanckorońska. Humanista – badacz 

22.03.2003
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr Marek Safjan, Autonomia człowieka jako wartość prawnie chroniona

 

15.11.2003
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Barbara Skarga, O przemocy

20.03.2004
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Włodzimierz Korohoda, Komórki macierzyste – fakty, nadzieje a gra interesów

 

19.06.2004
Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Roman Pampuch, O nano/mikrotechnologiach bez emocji

 

20.11.2004
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego RP prof. Andrzej Mączyński, Prawa człowieka i obywatela w polskich konstytucjach 1791-1997

 

12.03.2005
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Wojciech Wrzesiński, Józefa Piłsudskiego myśli o miejscu Polski w Europie

 

18.06.2005
Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Stanisław Grodziski, W 500. rocznicę Konstytucji Nihil Novi

 

19.11.2005
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Uroczyste przekazanie przez Prezesa PAN Prezesowi PAU aktu darowizny Domu Pracy Twórczej w Zawoi
3. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
4. Wykład członka honorowego PAU Profesora Władysława Bartoszewskiego, Polska w XXI wieku: pamięć i przyszłość
5. Dyskusja

 

18.03.2006
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, Einstein po stu latach

 

24.06.2006
I. Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2005/2006
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Informacja o wyborze nowych władz PAU
7. Wykład: Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Państwo prawa
8. Zamknięcie zebrania

 

18.11.2006
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład członka zagranicznego PAU Prof. K. Piotra Zaleskiego, Energia atomowa w dzisiejszym świecie

 

17.03.2007
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Richard Pipes, Dzisiejsza rosyjska opinia publiczna

 

23.06.2007
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2006/2007
6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
7. Wykład Prof. dr. hab. Macieja Żylicza, Stres a choroby cywilizacyjne
8. Zamknięcie zebrania

 

17.11.2007
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Prof. Piotra Sztompki, Zaufanie-brakujące ogniwo polskiej transformacji
4. Dyskusja

 

15.03.2008
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Neurobiologia moralności

 

21.06.2008
Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2007/2008
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład: Andrzej Wajda, Polska Szkoła Filmowa – jak ją pamiętam
7. Zamknięcie zebrania

 

22.11.2008
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia PAU nad uchwałą
4. Wykład: Profesor Teresa Michałowska, Literatura średniowieczna w oczach współczesnego badacza
5. Dyskusja

 

21.03.2009
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Profesor Andrzej Szczeklik, Prometejski sen medycyny

 

20.06.2009
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie Gości
2. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
3. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
4. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2008/2009
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Ogłoszenie składu nowego Zarządu
7. Wykład: Profesor Stanisław Mossakowski, Orbis Polonus. Dzieło architektury jako alegoria
8. Zamknięcie posiedzenia

 

14.11.2009
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Sprawa programu rozwoju humanistyki w Polsce
4. Wykład: Profesor Jerzy Wyrozumski, Trudne Odrodzenie

 

20.03.2010
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Profesor Tadeusz Tołłoczko, Bo człowiek to misterium

 

19.06.2010
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2009/2010
4. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
5. Wykład: Profesor Krzysztof Baczkowski, Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej
6. Zamknięcie posiedzenia

 

20.11.2010
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Profesor Leszek Starkel, Oblicza powodzi

 

19.03.2011
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Tomasz Dietl, Rewolucja informatyczna od wewnątrz

 

18.06.2011
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcom wyróżnionych podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2010/2011
6. Informacja o wynikach głosowania nad zmianami w Statucie PAU
7. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
8. Wykład: Profesor Ryszard Nycz, Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej
9. Zamknięcie posiedzenia

 

19.11.2011
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Profesor Mieczysław Tomaszewski, Progi kompozytorskiej drogi twórczej

 

17.03.2012
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Andrzej Udalski, Dwadzieścia lat fotometrycznego przeglądu nieba – OGLE

 

23.06.2012
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2011/2012
4. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
5. Ogłoszenie składu nowego Zarządu
6. Wykład: Prof. Andrzej Borowski, Ksiądz Piotr Skarga SJ – vir bonus dicendi peritus
7. Zamknięcie posiedzenia

 

17.11.2012
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Profesor Stefan Pokorski, Cząstka Higgsa – koniec pewnej historii

 

23.03.2013
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Marek Krąpiec, Dendrochronologia narzędziem badań przeszłości

 

22.06.2013
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcom wyróżnionych podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2012/2013
6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
7. Wykład: prof. Ewa Łętowska, Opowieści niesamowite, czyli medialne bajki o prawie
8. Zamknięcie posiedzenia

 

16.11.2013
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Profesor Michał Tendera, Komórki macierzyste w kardiologii – rzeczywistość, nadzieja czy ułuda

 

22.03.2014
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Marian Fikus, Architektura – sztuka współkształtowania przestrzeni miejsca

 

14.06.2014
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2013/2014
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład: prof. Jadwiga Puzynina, Norwid – jaki i dla kogo?
7. Zamknięcie posiedzenia

 

15.11.2014
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Jerzego Wyrozumskiego, Ćwierćwiecze odrodzonej PAU

 

21.03.2015
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Profesor Agnieszka Zalewska, Neutrino – cząstka, która nie miała być nigdy odkryta

 

20.06.2015
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagród im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
5. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2014/2015
6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
7. Ogłoszenie składu nowego Zarządu PAU
8. Wykład: prof. Barbara Płytycz, Nowe oblicze immunologii
9. Zamknięcie posiedzenia

 

14.11.2015
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Janusza Limona, Wrodzone wady rozwojowe i choroby uwarunkowane genetycznie człowieka w sztuce

 

 

19.03.2016
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Profesor Andrzej Kajetan Wróblewski, Newton, Einstein i co dalej, czyli fizyka dla poetów

 

18.06.2016
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagród im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2015/2016
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład prof. Krzysztofa Meyera, Jak i dlaczego zimna wojna zdeformowała muzykę w Europie
7. Zamknięcie posiedzenia

 

19.11.2016
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Odsłonięcie kopii portretu Piotra Moszyńskiego
4. Wykład: Prof. Sir Leszek Borysiewicz, członek zagraniczny PAU, The Changing Face of Higher Education in Britain

 

18.03.2017
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny Profesora Janusza Jurczaka, Maria Skłodowska-Curie – uczona bez granic

 

24.06.2017
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagród im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2016/2017
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład prof. Jana Woleńskiego, Leon Petrażycki o prawie i moralności
7. Zamknięcie posiedzenia

 

18.11.2017
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Andrzeja Burasa, Support of Science in Germany

 

17.03.2018
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Profesor Jerzy Zajadło, Estetyka – zapomniany piąty człon filozofii prawa

 

16.06.2018
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Profesora Adama Bielańskiego
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2017
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Ogłoszenie składu nowego Zarządu PAU
7. Wykład: prof. Stanisław Penczek, Polimery: od biopolimerów do grafenu
8. Zamknięcie posiedzenia

 

17.11.2018
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom PAU
3. Wykład Profesora Daniela Beauvois, 1918–2018: nasza siostra Polska

 

16.03.2019
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Pokaz filmu Akademia Wolności w reż. Marii Guzy

 

15.06.2019
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagród im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU w roku 2018
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład: prof. Tomas Venclova, Unia Lubelska: starolitewski a nowolitewski punkt widzenia
7. Zamknięcie posiedzenia

 

16.11.2019
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom PAU
3. Wręczenie dyplomów Autorom i Wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
4. Wykład Profesora Andrzeja Białasa, Dlaczego raczej jest coś niż nic