Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREACI 1995

 

Prof. Richard Wielebinski – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii za opublikowane w latach 1990-1994 trzy cykle prac z zakresów: 1) pola magnetyczne galaktyk, 2) emisja w liniach molekularnych, 3) radiowa emisja pulsarów.

Dr hab. Adam Łyszkowicz – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geodezji za opublikowaną w 1993 r. pracę pt. The Geoid for the Area of Poland.

Prof. dr hab. Stanisław Gibowicz i prof. dr hab. Andrzej Kijko – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geofizyki za opublikowaną w 1993 r. monografię pt. An Introduction to Mining Seismology.

Prof. dr hab. Stanisław Leszczycki – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geografii fizycznej za koncepcję, redakcję i wydanie w 1994 r. dzieła pt. Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski.

Prof. dr hab. Stanisław Meducki – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie ekonomii za opublikowaną w 1991 r. pracę pt. Wieś kielecka w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945). Studium historyczno-gospodarcze.

Dr hab. Teresa Grabińska – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie filozofii przyrody za opublikowaną 1993 pracę pt. Teoria, model, rzeczywistość.

Prof. dr hab. Jerzy Vetulani i doc. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny za opublikowany w latach 1990-1994 cykl 12 prac dotyczących modyfikacji działania leków neurotropowych przez antagonistów kanału wapniowego.

Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Bogdanowski – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika – Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie obronnej sztuki wojskowej za opublikowaną w 1993 r. pracę pt. Sztuka Obronna.