News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREAT 2024

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Penczek za fundamentalny wkład w rozwój chemii polimerów, w szczególności za opracowanie nowatorskich katalizatorów do syntezy biodegradowalnych polimerów.

 

 

LAUREAT 2022

 

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii i katalizy związków krzemu i nową strategię syntezy reagentów metaloorganicznych i (nano)materiałów.

 

Więcej o Nagrodzie w 2022 roku

 

 

LAUREAT 2020

 

Prof. dr hab. Mieczysław Józef Mąkosza za wiodący wkład w odkrycie reakcji chemicznych zachodzących na drodze katalizy międzyfazowej oraz wskazanie ich mechanizmu.

 

 

LAUREAT 2018

 

Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski za pracę “Many-body symmetry-adapted perturbation theory of intermolecular interactions.
H2O and HF dimers” wprowadzającą nowy formalizm teoretycznego opisu oddziaływań międzycząsteczkowych.
Journal of Chemical Physics  95, 6576-6601 (1991).